هیپنوتیزم

مدعی انرژی درمانی زن جوان را در خواب آزار و اذیت کرد

روابط عمومی بنیاد به نقل از حادثه ۲۴ – مرد بنا که به بهانه انرژی درمانی دختر جوانی را مورد تعرض قرار داده در جلسه دادگاه مدعی شد این دختر را…
فهرست