کاهش آسیبهای اجتماعی

مدعی انرژی درمانی زن جوان را در خواب آزار و اذیت کرد

روابط عمومی بنیاد به نقل از حادثه ۲۴ – مرد بنا که به بهانه انرژی درمانی دختر جوانی را مورد تعرض قرار داده در جلسه دادگاه مدعی شد این دختر را…

تقویت نقش بسیج قشم در کاهش آسیب های اجتماعی

روابط عمومی بنیاد به نقل از فارس نیوز: فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه قشم کاهش آسیب های اجتماعی را از اولویت های بسیج برشمرد و گفت: در همین راستا هسته های مصلحین…
فهرست