ارتقاء سلامت

دوره آموزشی “کار با دستگاه های پوست و مو”

دوره آموزشی “کار با دستگاه های پوست و مو”

خانهارتقاء سلامتبنیاد پیشگیری از آسیب هایاجتمای برگزار می کند:   شرایط حضور در دوره : عموم تحت  نظارت : بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی سازمان های همکار : بنیاد…
دوره مراقبت پوست و مو

دوره مراقبت پوست و مو

خانهارتقاء سلامتبنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی برگزار می کند:   شرایط حضور در دوره : عموم تحت  نظارت : بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی سرفصلها: – آناتومی و…
مزاج شناسی در ازدواج

مزاج شناسی در ازدواج

خانهارتقاء سلامت بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی برگزار می کند: حفظ تعادل بدن از نظر مزاجی یعنی حفظ سلامتی و هرگاه به هر دلیلی بدن از این حالت تعادل…
فهرست