تربیت مربی و مدرس

دوره تربیت مربی ” تربیت جنسی “

دوره تربیت مربی ” تربیت جنسی “

خانهتربیت مربی و مدرسعنوان دوره : دوره تربیت مربی ” تربیت جنسی “ شرایط حضور در دوره : دارا بودن حداقل مدرک لیسانس در رشته های : روان شناسی ،…

تربیت مدرس در حوزه اعتیاد و ایدز

خانهتربیت مربی و مدرس اعتیاد و ایدز ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺁﻣﺎﺭ ﺭﻭﺯاﻓﺰﻭﻥ ﺁﺳﻴﺐ ﻫﺎﻱ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ , ﺑﺮاﻱ ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ و ﺑﺎﻻﺑﺮﺩﻥ ﺳﻂﺢ ﺁﮔﺎﻫﻲ زنان و مردان ایرانی در راستای…
فهرست