کارگاه “طلاق و شکست عاطفی”

اهداف :

  • بازسازی زندگی
  • مدیریت شکست عاطفی
  • تاثیر طلاق عاطفی بر کودکان
  • آشنایی و پیشگیری از طلاق عاطفی

ویژگی ها:

  • اساتید مجرب
  • اعطای گواهینامه
  • جهانی بودن سرفصل های آموزش
فهرست