دوره سیاستگذاری عمومی اجرایی برای سیاستگذاران

EPPC: MPP, DPP

دوره سیاست گزاری اجرایی با دو سطح MPP و  DPP از دانشجویان دوره PHD و کارشناسی ارشد از کشورهای فارسی‌زبان دانش‌پذیر می‌پذیرد. این دوره در دانشگاه تهران ارائه می‌گردد و گواهی‌های پایانی آن توسط دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران صادر می‌گردد. 

دوره ادونس و پیشرفته یا POST-DPP این دوره برای دانش‌پذیران علاقمند در مرکز هماهنگی‌های علمی در شهر آکسفورد انگلستان با ارائه مدارک پذیرش برای اخذ ویزا توسط خود دانش‌پذیران  ارائه خواهد گردید.  برای دریافت اطلاعات بیشتر با ما همراه باشید.

ارتباط با کارشناس دوره ( خانم رضوانی)

این دوره یک ساله که شامل 4 فصل متشکل از ۹ پودمان + یک پروژه سیاستی اجرایی به شرح زیرمی باشد.

فصل اول

دوره مقدماتی: مبانی و نظریه‌های سیاستگزاری عمومی اجرایی

فصل اول

• تعریف شناخت و اهمیت حوزه عمومی و ارتباط آن باسیاست عمومی
• روش تحقیق و سیاست‌گذاری پژوهش‌های سیاستی

فصل دوم

دوره میانی: کاربردها ساختارها و مدل‌های تحلیل سیاست‌های عمومی

فصل دوم

• مفاهيم روش‌ها و ابزارهای تحلیل سیاست
• ساختار سیاسی و روند سیاست‌های عمومی
• ارتباط فرهنگ حکمت و نقش رسانه‌ها در سیاست‌گذاری عمومی

فصل سوم

دوره پیشرفته: پیاده‌سازی و ارزیابی سیاست‌های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و سلامت

فصل سوم

• سیاست‌های اجتماعی در سیاست‌گذاری عمومی
• توسعه اقتصاد و سیاست‌های عمومی
• سیاست و سلامت بر مبنای شواهد
• پیاده‌سازی و ارزیابی سیاست

فصل چهارم

پژوهش اجرایی

فصل چهارم

پژوهش اجرایی

چشم انداز

این دوره شش ماهه که شامل ۳ فصل متشکل از ۷ پودمان یک پروژه سیاستی اجرایی به شرح زیر می‌باشد

فصل اول

دوره مقدماتی: مبانی و نظریه‌های سیاست‌گذاری عمومی اجرایی

فصل اول

• تعریف، شناخت و اهمیت حوزه عمومی و ارتباط آن با سیاست عمومی
• روش تحقیق و سیاست‌گذاری پژوهش‌های سیاستی

فصل دوم

دوره میانی: کاربردها ساختارها و مدل‌های تحلیل سیاست‌های عمومی

فصل دوم

• مفاهیم، روش‌ها و ابزارهای تحلیل سیاست
• ساختار سیاسی و روند سیاست‌های عمومی
• ارتباط فرهنگ، حکمت و نقش رسانه‌ها در سیاست‌گذاری عمومی

فصل سوم

پژوهش اجرایی

فصل سوم

پژوهش اجرایی
چه کسی می‌‎بایست این دوره را بگذراند؟

مباحث اثربخش در سیاستگذاری عمومی

از جمله آسیب های علمی درکشورهای جهان سوم “آشوب نظری” و “غوغای لغوی” در چهارچوب مدپرستی و فشنیزم و ویترین سازی است. این امر شامل مباحث حکمرانی و سیاستگذاری عمومی و ایجاد مراکز قارچ گونه مطالعاتی و آموزشی بدون داشتن پشتوانه عمیق فلسفی و علمی در این زمینه نیز می باشد. درجهت ارائه راه حل این دوره تلاش دارد  ادبیات علمی و استانداردی از مباحث روز سیاستگذاری عمومی که قابل تطبیق با شرایط کشور باشد را ارائه نماید و ارتباط مناسب و قابل استنادی را مابین دانش سیاستگذاری و واقعیت های حکمرانی در کشور ارائه نماید.

تقویت مبانی نظری، مهارت های ادراکی و استراتژیک

تقویت توانایی سازمان دهی فرایند های سیاستگذاری و اجرای تصمیمات سیاستی بهتر

آشنایی با نظریه ها، ابزارهای سیاستگذاری خرد تا کلان

همکاران و اساتید

پیش ثبت نام دوره سیاستگذاری عمومی اجرایی برای سیاستگذاران
EPPC: MPP, DPP

کارشناسی، حدقل مدرک جهت ثبت نام در دوره‌ها می‌باشد.