pishgiri

بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی

pishgiri

بیش از 50% تخفیف ثبت نام سمینارهای بدنسازی

هزینه کلی 3 سمینار 1950 تومان ولی با تخفیف ویژه بنیاد فقط 900 تومان

پیش نیاز مربیگری بدنسازی

75 امتیاز به ازای حضور در 3 سمینار

با مجوز: فدراسیون بدنسازی

برگزارکننده: تربیت بدنی بنیاد پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی

مرجع صادر کننده مدارک: فدراسیون بدنسازی

شیوه‌های تجویز برنامه تمرین

مدرس دکتر مرتضی قدرتی

سیستم‌های تمرین پیشرفته

مدرس دکتر مرتضی قدرتی

آخرین دستاورده‌های چربی سوزی و کاهش وزن

مدرس دکتر علی پور

سامانه ملی ثبت نام دوره‌های تربیت بدنی بنیاد

شروع ثبت نام 1402/4/20

پایان ثبت نام 1402/5/12

برگزاری سمینار به صورت آنلاین

بدنسازی ( خانم مسعودی)

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

جنسیت*
سمینار ها*
دوره مربیگری بدنسازی پیش نیاز های دوره