بنیاد پیشگیری ار آسیب های اجتماعی

جلسه کمیته ها و معاونت های بنیاد

اولین جلسه کمیته ها و معاونت های بنیاد پیشگیری برگزار گردید.

مقابله با تهاجمات فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی  روابط عمومی بنیاد : در این جلسه راستینه رئیس بنیاد ضمن تشکر از زحمات دوستان نیاز جامعه را به فعالیت های پیشگیرانه…
منصور ولد خانی

کمیته تشریفات و مراقبت در حساس ترین انتخاب خود منصور ولدخانی را منصوب کرد.

روابط عمومی بنیاد : در اولین همایش پیشگیری از آسیب های اجتماعی که با همکاری ارتش ج.ا.ا برگزار گردید منصور ولد خانی به عنوان مسئول کمیته تشریفات و مراقبت معرفی…
بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی

باید مردم را وارد عمل کنیم.

تهران – خبرنگار آسیب نیوز :  مهشید پدرام(وزارت بهداشت و کارشناس امور اجتماعی دبیرخانه ستاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی ) : با توجه به آمار و اطلاعات و گزارش…
فضای-مجازی

کمترین تاثیر را رسانه ما و بیشترین تاثیر را فضای مجازی دارد

   تهران – خبرنگار آسیب نیوز : سرگرد موسوی معاونت اجتماعی پلیس امنیت اخلاقی) : آسیب فرد در جامعه پنج عامل دارد ؛ خانواده ،مدرسه ، دوستان ،رسانه و اجتماع…
همکاری-گروهی

وقتی همکاری نیست کار گروهی جواب نمیدهد

  تهران – خبرنگار آسیب نیوز : خانم جابری کارشناس مسئول آسیب های اجتماعی بهزیستی: اولویت بندی آسیب ها مشخص است و همیشه در کنار موضوع آسیب ها موضوع قانون…
آسیب های اجتماعی

در حوزه آگاه سازی بسیار ضعیف عمل کرده ایم

جناب سرهنگ بهلولی (جانشین تیپ 65نیروهای ویژه نوهد) در هفتمین جلسه ستاد بحران پیشگیری از آسیبهای اجتماعی: تهران – خبرنگار آسیب نیوز :  دشمن از نظر جنگ سرد وارد عمل…
فهرست