قالیباف - شهردار تهران

درخواست در اختیار قراردادن فضای فیزیکی از شهرداری تهران به بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی

  در بسیاری از کشورها، پرداختن به مسائل فرهنگی و اجتماعی  و هزینه کردن در این امور جهت ایجاد محیطی سالم و امن در جامعه از اصلی ترین برنامه های…
فهرست