ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز

انجمن ها باید تسهیلگر، مطالبه گر و شفاف ساز باشند

به گزارش روابط عمومی بنیاد، در تاریخ ۱۳۹۹/۵/۱۱ جلسه ی هماهنگی با هدف فعالسازی تشکل های مردمی برای تغییر نگرش در استفاده و مصرف کالاهای قاچاق و حمایت از فعالیت…
فهرست