قالیباف - شهردار تهران

درخواست در اختیار قراردادن فضای فیزیکی از شهرداری تهران به بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی

  در بسیاری از کشورها، پرداختن به مسائل فرهنگی و اجتماعی  و هزینه کردن در این امور جهت ایجاد محیطی سالم و امن در جامعه از اصلی ترین برنامه های…
نقش زن در سلامت جامعه

برگزاری چهارمین جلسه کمیته علمی همایش نقش زن در سلامت جامعه

به گزارش روابط عمومی مرکز همایش های بنیاد چهارمین جلسه کمیته علمی اولین همایش ملی نقش زن در سلامت جامعه در روز شنبه مورخ 12 دی ماه 94 در محل…
نقش زن در سلامت جامعه

برگزاری جلسه شورای سیاستگزاری همایش نقش زن در سلامت جامعه

به گزارش روابط عمومی بنیاد هشتمین جلسه شورای سیاستگزاری همایش در تاریخ 2 دی 94 در محل بنیاد برگزار شد. در این جلسه که مصطفی راستینه مدیر عامل بنیاد، دکتر…
زن

اولین جلسه کمیته علمی همایش نقش زن در سلامت جامعه برگزار شد

درراستای برگزاری اولین همایش نقش زن در سلامت جامعه توسط بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی در دی ماه سال جاری، جلسه کمیته علمی به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شهید…
نقش زن در سلامت جامعه

نقش زن در سلامت اجتماعی یک گام بلند در سلامت جامعه

بنیاد پیشگیری از آسیبهای اجتماعی با عزمی راسخ در اولین گام در حوزه بانوان با انتصاب پریچهره شاهسوند به عنوان معاونت امور بانوان پایه گذار همایش نقش زن در سلامت…
فهرست