ورزش همگانی

دوره مربیگری آمادگی جسمانی

برگزاری اولین دوره مربیگری عملی آمادگی جسمانی درجه سه

  تهران- خبرنگار آسیب نیوز : اولین دوره مربیگری عملی آمادگی جسمانی درجه3، تحت نظارت اداره تربیت بدنی بنیاد پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و با مجوز هیات ورزش های همگانی…
فهرست