کارگاه آموزشی ” خشونت چیست “ ویژه کودکان

عنوان کارگاه :

کارگاه آموزشی ” خشونت چیست ” ویژه کودکان

سرفصل ها:

خشم درکودکان 

کنترل خشم 

قصه خشم

بازی کنترل خشم

شرایط حضور در دوره :

کودکان ۵ تا ۹ سال

اهداف:

  • استدلال ورزی
  • آموزش خود ابرازگی
  • آشنایی با احساس خشم
  • بالا بردن اعتماد به نفس در کودکان

ویژگی های کارگاه :

  • اساتید مجرب
  • اعطای گواهینامه
  • جهانی بودن سرفصل های آموزش
فهرست