کارگاه”آموزشی ترس چیست” ویژه کودکان

عنوان کارگاه :

کارگاه آموزشی ” ترس چیست “

سرفصل ها:

ترس

مراقبت

زورگویی

پرخاشگری 

احساسات 

نظم وقانون 

رفتار نامناسب 

آداب اجتماعی

 درست و نادرست

شرایط حضور در دوره :

عموم

اهداف:

  • پرورش تفکر نقادی
  • تقویت قدرت استدلال
  • ایجاد خودباوری در کودک
  • آموزش و تقویت مهارت های شناختی

ویژگی ها:

  • اساتید مجرب
  • اعطای گواهینامه
  • مطابق بودن سرفصل ها با استانداردهای آموزش جهانی
فهرست