فرا رسیدن نوروز باستانی، یادآور شکوه ایران، بر همه مردم پاک پندار و نیک کردار خجسته باد

فرا رسیدن نوروز باستانی، یادآور شکوه ایران، بر همه مردم پاک پندار و نیک کردار خجسته باد

جستجو
1399072700394460321456554

آسیب های اجتماعی جوانان

وزارت ورزش وجوانان

سازمان تبلیغات اسلامي، كمیته امداد امام خمیني، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، معاونت امورزنان و خانواده رياست جمهوري، سازمان بهزيستي،وزارت علوم، تحقیقات و فناوري ،وزارت آموزش و پرورش، سازمان تبلیغات اسلامي، دانشگاه آزاد اسلامي

سازمان بسیج مستضعفین، امور مساجد، جمعیت هلال احمر

– دختران دانش آموز
– دختران دانشجو

– افزايش مهارت هاي پايه زندگي
– ارتقاي مهارتهاي ارتباطي
– ارتقاء وضعیت عفاف و حجاب
– افزايش حمايت هاي اجتماعي و توانبخشي آسیبديدگان و دختران پناهجو
– ارتقاي فرهنگي