فرا رسیدن نوروز باستانی، یادآور شکوه ایران، بر همه مردم پاک پندار و نیک کردار خجسته باد

فرا رسیدن نوروز باستانی، یادآور شکوه ایران، بر همه مردم پاک پندار و نیک کردار خجسته باد

جستجو
image_13970703144859-pd5hhp2tkamezqc0zx3t22vslypc5qoia3dg58bcw0

آسیب های اجتماعی در محیط های دانش آموزی

وزارت آموزش وپرورش

وزارت علوم، تحقیقات و فناوري،سازمان بهزيستي، كمیته امداد امامخمیني، وزارت تعاون،كار ورفاه اجتماعي، ورزش و جوانان،سازمان بسیج مستضعفین ،سازمان صداوسیما، ، سازمان تبلیغات اسلامي،وزارت اطلاعات ، بنیاد شهید و امورايثارگران ،معاونت امور زنان وخانواده

نهادهاي مدني وتشکلهاي غیردولتي،جمعیت هلال احمر

مديريت شرايط مدارس پرخطرو تحکیم ارتباط فرزند وخانواده

– افزايش مهارتهاي پايه زندگي و سوادكاربردي
– گسترش برنامه هاي آموزشي پیشگیري ازآسیب هاي اجتماعي در مدارس
– افزايش فضاي تفريحي متناسب با سن و جنس دانش آموزان
– استاندارد سازي محیط آموزشي