فرا رسیدن نوروز باستانی، یادآور شکوه ایران، بر همه مردم پاک پندار و نیک کردار خجسته باد

فرا رسیدن نوروز باستانی، یادآور شکوه ایران، بر همه مردم پاک پندار و نیک کردار خجسته باد

جستجو

این مطلب تهیه و تنظیم شده توسط روابط عمومی بنیاد پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی می‌باشد.

آیا ایرانی‌ها در جریان موج هشتم کرونا هستند؟

به گزارش گروه نظرسنجی ایرنا، امسال هم مطابق چند سال اخیر با آغاز فصول سرد آلودگی هوا نیز در شهرهای بزرگ و به ویژه در پایتخت شدت گرفته است. با توجه به اهمیت این موضوع، اداره‌ کل پژوهش و بررسی‌های خبری ایرنا، موضوع افکارسنجی آنلاین هفته گذشته را به موضوع «آلودگی هوا» اختصاص داد. پرسش‌های این نظرسنجی از دهم تا شانزدهم دی‌ماه روی سایت ایرنا قرار گرفت.

از ۲ هزار و ۳۴۷ مشارکت‌کننده در این نظرسنجی ۷۲.۸ درصد اعلام کردند در جریان موج هشتم کرونا قرار دارند و ۲۷.۲ درصد نیز اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند.

از ۲ هزار و ۹۰۳ پاسخگو به پرسش «تا چه میزان هشدارها درباره موج جدید کرونا را جدی می‌گیرید؟» ۳۸.۸ درصد اعلام گفتند این هشدارها را به میزان «خیلی زیاد» و «زیاد» جدی تلقی می‌کنند. ۳۶.۹ درصد نیز این هشدارها را «کم» و «خیلی کم» و ۲۴.۴ درصد «تاحدودی» جدی می‌گیرند.

بر اساس یافته‌های این نظرسنجی، از میان ۲ هزار و ۶۲۵ پاسخگو، ۵۶.۷ درصد اطلاع‌رسانی درباره موج جدید کرونا را «کم» و «خیلی‌کم» دانسته‌اند. در مقابل ۱۹.۹ درصد نیز اطلاع‌رسانی در این زمینه را «خیلی‌زیاد» و «زیاد» و ۲۳.۴ درصد «تاحدودی» ارزیابی کرده‌اند.

 

همچنین ۳۳ درصد از ۲ هزار و ۵۹۳ نفر راهکار مقابله با موج جدید کرونا را «الزام برای استفاده از ماسک در فضای عمومی» دانسته‌اند. «آنلاین شدن مدارس و دانشگاه‌ها» با ۲۶.۱ درصد، «الزام برای واکسیناسیون یادآوری» با ۲۰.۶ درصد و «دورکاری» با ۲۰.۴ درصد در رده‌ها بعدی پیشنهادهای پاسخ‌گویان قرار دارد.