علاقه شدید به امور پرورشی و فرهنگی در کنار فعالیتهای ورزشی به عنوان ستون مستحکمی در برابر آسیبهای مختلف اجتماعی باعث شد با تأسیس کمیته پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در کنار بزرگان ورزش، فدراسیونها و هیأتها در این حوزه وارد عمل شویم. باید این فرهنگ نهادینه می شد که پیشگیری بر درمان اولویت دارد و همه باید به این  فراگیر این شدن موضوع کمک کنند.

 

اهداف بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی و ارتقاء سلامت:

 • برگزاری دوره های آموزشی پیشگیرانه
 • راه اندازی پایگاه سلامت اجتماعی
 • انجام تحقیقات علمی و پژوهش و جمع آوری آمار و اطلاعات مستند آسیب های موجود در راستای ارائه راهکار مناسب
 • همکاری و مشارکت در انجام فعالیت های پیشگیرانه دولتی و غیر دولتی
 • غربالگری و شناسایی معتادین و ارجاع به سطوح درمانی
 • خدمات مستند سازی آسیب های اجتماعی
 • شناسایی و غربالگری افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی
 • اشتغال زایی، کار آفرینی و کاریابی به صورت برگزاری نمایشگاه ها، کارگاه ها، سمینار و همایش
 • پیشگیري از آسیب­هاي اجتماعي، آسیب­هاي نوپدید، اعتیاد و عوارض آن، پیشگیري از بیماري­هاي ناشي از اعتیاد، ایدز و هپاتیت و حمایت از زنان آسیب دیده از اعتیاد، راه اندازي مركز توانمندسازي و جامعه پذیري افراد

روش­هاي اجرایي اهداف:

 1. برگزاري دوره­هاي آموزشي پیشگیرانه (آموزش مهارت­هاي زندگي براي تمام گروه­هاي سني، آموزش­هاي پیش از ازدواج، پس از ازدواج، صیانت از خانواده، ارتقاء سلامت، فرزندپروري، آموزش­های شهروندي، مهارت­های اجتماعی، فضای مجازی، آموزش­هاي مرتبط با پیشگیري از اعتیاد و آسیب­هاي نوپدید و بازپدید، آموزش­هاي مرتبط با مباحث روانشناختي و مشاوره، تربیت مربی و مدرس، آموزش پیشگیري از بیماري­هاي رایج در كشور و … ) به روش­هاي كارگاهي، همایشي، سمیناري، نمایشگاهي و … در صورت لزوم با اخذ مجوزات لازم از مراجع ذیصلاح با ارائه گواهینامه حضور و پایان دوره
 2. راه اندازي پایگاه سلامت اجتماعي با دریافت مجوز از سازمان بهزیستي
 3. انجام تحقیقات علمي و پژوهشي و جمع آوري آمار و اطلاعات مستند آسیب­هاي موجود در راستاي ارائه راهكار مناسب
 4. همكاري و مشاركت در انجام فعالیت­هاي پیشگیرانه دستگاه­هاي دولتي و غیردولتي
 5. خدمات مستندسازي آسیب­هاي اجتماعی
 6. غربالگري و شناسایي معتادین و ارجاع به سطوح درماني
 7. شناسایي و غربالگري افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعي و ارائه خدمات پیشگیرانه با همكاري سایر دستگاه­ها و تقویت فعالیت­هاي مشاركتي و برون بخشي، اشتغال زایي، كارآفریني و كاریابي به صورت برگزاری نمایشگاه، کارگاه، سمینار، همایش، دوره های آموزشی و …. و در صورت نیاز ارائه گواهینامه پایان دوره
 8. راه اندازي، تشكیل و تقویت گروه­ها و فعالیت­هاي اجتماع محور علي­الخصوص اعتیاد
 9. برگزاري دوره­هاي آموزشي در زمینه آشنایي با مفاهیم سلامت و الگوي پیشگیري در زمینه آسیب­هاي ناشي از رفتارهاي پرخطر، تقویت باورهاي ارزشي، اجتماعي، فرهنگي و توسعه پتانسیل­هاي رفتارهاي پیشگیري كننده در كودكان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان
فهرست