فرا رسیدن نوروز باستانی، یادآور شکوه ایران، بر همه مردم پاک پندار و نیک کردار خجسته باد

فرا رسیدن نوروز باستانی، یادآور شکوه ایران، بر همه مردم پاک پندار و نیک کردار خجسته باد

جستجو

این مطلب تهیه و تنظیم شده توسط روابط عمومی بنیاد پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی می‌باشد.

بررسی قوانین و مقررات سازمان های مردم نهاد در کشور های مختلف (2) (مطالعه موردی کانادا، فنلاند و استونی)

منبع: دفتر مطالعات سیاسی مجلس پژوهش های مجلس شورای اسلامی

دانلود مقاله کامل