فرا رسیدن نوروز باستانی، یادآور شکوه ایران، بر همه مردم پاک پندار و نیک کردار خجسته باد

فرا رسیدن نوروز باستانی، یادآور شکوه ایران، بر همه مردم پاک پندار و نیک کردار خجسته باد

جستجو

حوزه ریاست

حوزه ریاست

شورای سیاست‌گذاری و راهبردی

حوزه ریاست

سازمان اقتصادی

حوزه ریاست

دفتر امور پیگیری ویژه

حوزه ریاست

گروه مشاورین و اتاق فکر

حوزه ریاست

روابط عمومی امور بین الملل

حوزه ریاست

نظارت و ارزیابی

حوزه ریاست

حقوقی و معاضدت قضائی

حوزه ریاست

طرح، برنامه ، بودجه

حوزه ریاست

دبیرخانه

دکتر زینب غدیری

دکتر وحدانی نیا

دکتر علی پور

دکتر ناصر بهلولی

میر رحیم حسینی

دکتر محمد زهره وند

سید وحید موسوی فرد

دکتر عباس مجتهدی زاده

خانم فاطمه نصیری اوانکی

دکتر زینب غدیری

◄ نام : زینب
◄ نام خانوادگي : غدیری
◄ تاريخ تولد : ١٣٦١

سوابق تحصیلي

كارشناسي ، دانشگاه تهران، زيست شناسي ، علوم پايه، 
كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي، فلسفه تعليم و تربيت علوم تربيتي 
كارشناسي ارشد، دانشگاه تهرا ن، مشاوره خانواده ، روانشناسي
دكتري، تهران مركزي، روانشناسي، تربيتي روانشناسي

كتب تاليف شده
تربيت جنسي دختران، آموزش به مادران (پروتكل آموزشي ويژه مادران)
تربيت جنسي كودكان (پروتكل آموزشي والدين براي پاسخ به پرسش هاي جنسي كودكان )
انحرافات جنسي از ديدگاه دين و روانشناسي (گونه شناسي، علل، درمان )
تئاتر درماني (الزامات، راهكارها و پروتكل درماني)
غني سازي زوجين پيش از ازدواج
قدرت بخشش
راهبردهاي موسيقي درماني براي كودكان
درمان اختلال شخصيت مرزي (با تاكيد بر طرحواره درماني)
تجربه زيسته زنان آسيب ديده روابط فرا زناشويي
كاربرد هوش هاي چند گانه وفناوري اطلاعات دراموزش

دکتر وحدانی نیا

◄ نام : ولی اله
◄ نام خانوادگي : وحدانی نیا
◄ تاريخ تولد : 1358
◄ وضعیت تأهل : متأهل
◄ وضعیت خدمت وظیفه : پایان خدمت
سوابق تحصیلي
مقطع دکترای تخصصي( phd ):
– رشته تحصیلي: سیاستگذاری عمومی
– دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه تهران/ دانشکده حقوق و علوم سیاسی
– سال اخذ مدرك: 1396/07/12
– عنوان رساله: تغییر پارادایم در سیاستگذاری سلامت؛ طراحی الگوی مفهومی حکمرانی برای سلامت در ج.ا.ایران
– نمره رساله: عالی(نوزده و هفتادو پنج صدم 19.75)
– معدل فارغ التحصیلي:18/17
مقطع کارشناسي ارشد:
– رشته تحصیلي: سیاستگذاری عمومی
– دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه تهران/ دانشکده حقوق و علوم سیاسی
– سال اخذ مدرك: زمستان 1398
– عنوان پاياننامه: پارادایم سلامت در نظام سیاستگذاری عمومی؛ یافتن چارچوب مفهومی صحیح برای اقدام
– نمره پايان نامه: (عالی)نوزده19
– معدل فارغ التحصیلي: 17/75
مقطع کارشناسي:
– رشته تحصیلي: پرستاری
– دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه علوم پزشکی آجا
– سال اخذ مدرك : 1383
– معدل فارغ التحصیلي: 16.64
مقطع ديپلم: – رشته تحصیلي: علوم تجربی – محل تحصیل: دبیرستان نمونه دولتی تربیت (بیرجند) – سال اخذ مدرك: 1378 – معدل فارغ التحصیلي:18/60
دوره های کوتاه مدت: – دوره روش تحقیق(مرکز مطالعات راهبردی آجا) – دوره روش تحقیق کیفی و کار با نرم افزار atlas.ti (دا تهران) – دوره کار با نرم افزار spss ( دا ع پ آجا) – دوره آینده پژوهی( وزارت دفاع سازمان صنایع دفاعی) – دوره مدیریت دانش(مرکز مطالعات راهبردی آجا) – دوره فن ترجمه زبان انگلیسی (جهاد دانشگاهی) – دوره Fly Nursing (نیروی هوایی آجا) – دوره ویژه ICU & CCU Nursing
3- سوابق اجرايي و مسئولیتها
مدیر مطالعات راهبردی و بهبودروشهای معاونت طرح و برنامه و بودجه دانشگاه علوم پزشکی ارتش ج.اا) 8521 8523
مدیر مطالعات راهبردی معاونت طرح و برنامه و بودجه ف.بهداپ آجا(1390-1396)
کارشناس مشاور دفتر هیأت دولت(نهاد ریاست جمهوری) از بهمن ماه 1395 تا اسفند1396
کارشناس مشاور مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری از اسفندماه 1397
– مسؤل بخش سلامت مرکز مطالعات سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران
– دبیرعلمی و اجرایی نشست تخصصی سلامت دیجیتال با همکاری معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری و وزارت
بهداشت و درمان و دانشگاه علوم پزشکی ارتش
عضو هیأت تحریریه فصلنامه هویت پژوهی و سیاستگذاری/ موسسه مطالعات ملی1395
عضو کارگروه مجازی اصلاح نظام سلامت/ معاونت توسعه و تحول وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشکی1394
عضو میز سلامت /مرکز مطالعات راهبرد دفاعی، ستادکل ن م ج اا1391
عضو کارگروه تدوین سند پدافند شیمیایی کشور(سازمان پدافند غیر عامل) 1392
عضو کارگروه تحول درمان ستاد کل ن م ج اا 1392
عضو کارگروه تحقیقات سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح 1391
عضو کارگروه مدیریت دانش جهاد خودکفایی آجا 1391
عضو کارگروه تدوین شاخصهای ارزیابی دانشگاه های علوم پزشکی نیروهای مسلح
عضو داوطلب مرکز پزشکی حج و زیارت در سازمان هلال احمر ج اا حضور در عمره 1392
مدیر ICU بیمارستان 503 نزاجا از سال 1386 الی 1388
GICU Nurse بیمارستان ایرانمهر از سال 1384 تا 1391

دکترعلی پور

◄ نام : حمزه
◄ نام خانوادگي : علی پور
◄ تاريخ تولد : 1357


سوابق تحصیلي

 • دکترای کاربردی مدیریت ورزش – بنیاد علمی دانش پژوهان
 • دانشجوی دکترای مدیریت ورزش
 • مدرس دانشگاه
 • دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تهران جنوب
 • دانشگاه سما – واحد تهرانسر
 • کارشناس ارشد روابط بین الملل
 • کارشناس ارشد مدیریت رویدادهای ورزشی
 • کارشناس تربیت بدنی وعلوم ورزشی
 • دانشجوی کارشناسی حقوق

 

رزومه علمی و پژوهشی

 • ارائه مقاله در دومین همایش ملی یافته های نوین در علوم ورزشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران آذرماه 1395 – ارتباط بین مدیریت دانش با تعالی سازمانی در سازمان ورزش شهرداری تهران
 • ارائه مقاله در دومین همایش ملی یافته های نوین در علوم ورزشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران آذرماه 1395 -ارتباط فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در سازمان ورزش شهرداری تهران
 • ارائه مقاله در چهارمین همایش ملی پژوهش های مدیریت وعلوم انسانی آذر ماه 1396 دانشگاه تهران – بررسی ارتباط بین گرایش های حزبی باعملکرد وانگیزه شغلی کارشناسان ادارات ورزش شهرداری تهران
 • ارائه مقاله در همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد سلامت،نشاط اجتماعی،کارآفرینی وقهرمانی دانشگاه شهیدچمران اهواز- اثر وضعیت اقتصادی واجتماعی افراد بر مشارکت آنها در فعالیت های بدنی اوقات فراغت شهرداری تهران
 • ارائه مقاله در همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد سلامت،نشاط اجتماعی،کارآفرینی وقهرمانی دانشگاه شهیدچمران اهواز- نقش برنامه های تبلیغاتی در رسانه های ارتباط جمعی بر مشارکت در برنامه های فعالیت بدنی در اوقات فراغت شهروندان تهران
 • ارائه مقاله در سومین همایش ملی یافته های نوین در علوم ورزشی اسفند 1396 – بررسی نقش مدیریت جانشین پروری در حافظه سازمانی در ادارات ورزشی شهرداری تهران
 • ارائه مقاله درسومین کنگرهملی دستاوردهای علوم ورزشی سلامت و اولین کنگره ملی مدیریت راهبردی در ورزش دانشگاه گیلان شهریور 1398- بررسی نقش کیفیت اطلاعات مجازی پردشگری در توسعه پایداری گردشگری ورزشی شهر تهران

میر رحیم حسینی

سوابق تحصیلی
DBA – دکتری مدیریت گرایش بازرگانی
MBA – ارشد مدیریت اجرایی
کارشناسی مهندسی نرم افزار
سوابق مدیریتی
مدیرکل دفتر روابط عمومی و روابط بین الملل مجمع عالی نخبگان
مدیر آموزش و پژوهش سازمان متخصصین ایران
معاون عقد قراردادهای مرکز تربیت بدنی پژوهشگران و نوآوران دانشگاه تهران
معاون بازرسی کانون تیراندازی
بنیانگذار برند صنایع غذایی تازه تازه
سوابق ورزشی
مربی درجه 3 فدراسیون تیراندازی جمهوری اسلامی ایران
مربی غواصی بین المللی ( سیستم ssi و cmas )