درباره ما

علاقه شدید به امور پرورشی و فرهنگی در کنار فعالیتهای ورزشی به عنوان ستون مستحکمی در برابر آسیبهای مختلف اجتماعی باعث شد با تأسیس کمیته پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در کنار بزرگان ورزش، فدراسیونها و هیأتها در این حوزه وارد عمل شویم. باید این فرهنگ نهادینه می شد که پیشگیری بر درمان اولویت دارد و همه باید به این  فراگیر این شدن موضوع کمک کنند. دوران سختی بود تا اینکه توانستیم در سال ١٣٩٢ بعد از فرمان ١۴ گانه رهبر انقلاب پیرامون خانواده ، جمعیت و حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی با حمایت سازمان بهزیستی اولین مجوز بنیاد این فعالیتها تحت عنوان  پیشگیری از آسیبهای اجتماعی فرزندان پاسارگاد را دریافت کنیم.این بنیاد با هدف بالا بردن سطح آگاهی و فرهنگ تمامی سطوح جامعه ، با کمک” آموزش و مشاوره” به شیوه ای صد درصد علمی با رویکرد اسلامی کار خودش را آغاز کرد و دراین راه دست یاری تمامی سازمانهای مردم نهاد و مدیران دولتی را برای همکاری می فشارد و اعتقاد راسخ دارد که همه باید برای کاهش آسیبهای اجتماعی و صیانت از خانواده و کشورمان در کنار هم قرار بگیرند نه در مقابل هم.

پس بیایید برای ساخت ایرانی آباد و سلامت و جهانی به دور از زشتیها با هم باشیم

فهرست