فرا رسیدن نوروز باستانی، یادآور شکوه ایران، بر همه مردم پاک پندار و نیک کردار خجسته باد

فرا رسیدن نوروز باستانی، یادآور شکوه ایران، بر همه مردم پاک پندار و نیک کردار خجسته باد

جستجو
unnamed11

مناطق بحرانی و حاد

وزارت كشور(استانداريها)

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، وزارت جهاد كشاورزي ،وزارت اطلاعات، ناجا، هلال احمر، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، سازمان بهزيستي

بنیاد هاي حکومتي ،شهرداريها ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ، سازمان صداو سیما

تعداد 91 شهرستان درسطح كشور

– ارتقاء شاخصهاي اقتصادي، اجتماعي شهرستانها و نقاط حاد و بحراني، به میانگین استان تا پايان برنامه
– كاهش نرخ بیکاري و فقر در مناطق حاد به میانگین استاني تا پايان برنامه