ماه: شهریور 1397

انتخاب دهیارهای نمونه لواسان

دهیاری ها با تمام توان در خدمت مردم هستند.

انتخاب پنج دهیار  فعال و تاثیرگذار لواسان تهران – خبرنگار آسیب نیوز : در جلسه هماهنگی پایگاه سلامت اجتماعی لواسان که در اداره ورزش و جوانان این شهرستان برگزار شد…
فهرست