ماه: آذر 1397

مصطفی راستینه ریاست بنیاد

کارهای حوزه پیشگیری را به صورت عملیاتی و با دقت اجرایی شود

دیدار  رئیس بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی از دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران – خبرنگار آسیب نیوز : در دیدار راستینه، رئیس بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی از…
جلسه آموزشی والدین پایه یازدهم دبیرستان

به امید انجام کارها به دست مدیران مربوطه نباشید

جلسه آموزشی والدین پایه یازدهم دبیرستان تهران- خبرنگار آسیب نیوز : راستینه رئیس بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی  در جلسه آموزشی والدین پایه یازدهم دبیرستان آر هاشم گفت: اگر…
فهرست