ماه: دی 1397

برگزاری دوره ها

دومین دوره تئوری مربیگری اداره تربیت بدنی بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی برگزار شد.

 دوره تئوری مربیگری تربیت بدنی بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی به نقل از روابط عمومی بنیاد: دومین دوره تئوری مربیگری اداره تربیت بدنی بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی…
فهرست