استعلام مدارک و گواهی های آموزشی بنیاد پیشگیری از اسیب های اجتماعی و ارتقاء سلامت

برای استعلام مدارک، کدشناسایی را در کادر زیر وارد کنید در صورتی که نیاز به استعلام فیزیکی دارید می توانید باصندوق الکترونیک بنیاد به آدرس estelam@pishgiri.org در ارتباط باشید

فهرست