پژوهش ها - بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی

پژوهش ها

چرا نسبت ازدواج مردان به زنان بیشتر است؟

«تعیین‌کننده‌های تغییرات نسلی‌ و دوره‌ای‌ از ‌ازدواج‌ در ایران» عنوان مقاله‌ای‌ است‌ از «میلاد بگی» استادیار جمعیت‌شناسی‌گروه علوم‌اجتماعی دانشکده‌ علوم‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ دانشگاه‌ بوعلی‌ سینا

مشاهده بیشتر