جستجو

بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی

بیمه زنان خانه‌دار، سرمایه‌گذاری پرقدرت برای آینده

این مطلب تهیه و تنظیم شده توسط روابط عمومی بنیاد پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی می‌باشد.

بیمه زنان خانه‌دار، سرمایه‌گذاری پرقدرت برای آینده

در راستای اجرای طرح بیمه فراگیر خانواده ایرانی، زنان خانه‌دار با جامعه ۱۹ میلیون نفری در اولویت برخوداری از بیمه این سازمان قرار گرفتند تا از این طریق گروهی از این جامعه هدف که تمایل به بهره‌مندی از خدمات بیمه‌ای، درمانی و بازنشستگی را دارند از این خدمت برخوردار شوند.

براساس داده‌های آماری اکنون بیش از ۴۵۰ هزار نفر از زنان خانه‌دار از بیمه تأمین اجتماعی برخوردار هستند و می‌توانند به صورت اختیاری حق بیمه خود را با سه نوع نرخ به این سازمان پرداخت کنند تا از خدمات سه‌گانه این نهاد بیمه‌ای امکان بهره‌مندی داشته باشند.

اکنون تأمین اجتماعی ۵۳ درصد از جامعه را در قالب ۴۶ میلیون نفر تحت پوشش خدمات بیمه‌ای، درمانی و بازنشستگی دارد که در صورت افزایش تعداد بیمه‌شدگانی همچون زنان خانه‌دار گام بزرگی در راستای توسعه فعالیت‌های بیمه‌ای خود خواهد برداشت که از طرفی به نفع افراد بیمه‌شده به عنوان تضمین‌کننده آینده آنان و از طرفی دیگر کمک به تأمین منابع این سازمان خواهد کرد.

انواع نرخ حق‌بیمه و نحوه ثبت‌نام بیمه زنان خانه‌دار تأمین‌اجتماعی

سرپرست معاونت تعهدات بیمه‌ای اداره‌کل تأمین‌اجتماعی غرب تهران گفت: زنان خانه‌دار می‌توانند با انتخاب یکی از سه نرخ ۱۲ درصد با حق بیمه ماهیانه ۶۳۶ هزار تومان، ۱۴ درصد با حق بیمه ماهیانه ۷۴۳ هزار تومان و یا ۱۸ درصد با حق بیمه ماهیانه ۹۵۵ هزار تومان به عنوان بیمه شده اصلی، تحت‌پوشش خدمات سازمان تأمین‌ اجتماعی قرار گیرند.

آذین شفیعی اظهار داشت: بیمه زنان خانه‌دار از خدمات و تعهدات سازمان تأمین ‌اجتماعی است که در راستای ماموریت این سازمان برای توسعه پوشش بیمه‌ای برای اقشار مختلف جامعه اجرا می‌شود. زنان خانه‌دار غیرشاغل که امکان استفاده از بیمه اجباری سازمان تأمین‌اجتماعی را ندارند، می‌توانند از بیمه زنان خانه‌دار استفاده کنند.

وی افزود: حداقل سن برای بیمه زنان خانه‌دار ۱۸ سال و حداکثر سن ۵۰ سال است و در صورتی که سن متقاضی بیش از ۵۰ سال باشد، بایستی معادل سنوات بیش از ۵۰ سال، سابقه قبلی پرداخت حق‌بیمه داشته باشد. همچنین اشخاص دارای ۱۰ سال سابقه بیمه‌پردازی از شرط سنی معاف هستند.

نرخ حق بیمه زنان خانه‌دار چه میزان است

شفیعی افزود: حق ‌بیمه زنان خانه‌دار با نرخ ۱۲ درصد ماهیانه ۶۳۶ هزار تومان شامل بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی، ۱۴ درصد ماهیانه ۷۴۳ هزار تومان شامل بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی و ۱۸ درصد ماهیانه ۹۵۵ هزار تومان شامل بازنشستگی، فوت و از کار افتادگی است و برای استفاده از خدمات درمانی تأمین‌اجتماعی نیز سرانه درمان به ازای هر نفر ۱۱۹ هزار و ۶۰۰ تومان به صورت ماهیانه دریافت می‌شود.

وی اضافه کرد: البته یکی از ویژگی‌های مهم بیمه زنان خانه‌دار این است که این افراد در صورتی که به عنوان بیمه شده تبعی همسر یا والدین، تحت پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی باشند؛ می‌توانند از خدمات درمانی سازمان به عنوان بیمه شده تبعی استفاده کنند و همزمان به عنوان بیمه شده اصلی در بیمه زنان خانه‌دار ثبت‌نام کنند.

سرپرست معاونت تعهدات بیمه‌ای اداره‌کل تأمین‌اجتماعی غرب تهران گفت: زنان خانه‌دار می‌توانند فرزندان خود را نیز به عنوان بیمه شده تبعی تحت پوشش تأمین‌اجتماعی قرار دهند و شوهر، پدر و مادر بیمه شده اصلی نیز در صورت دارا بودن شرایط قانونی و تحت تکفل بودن، امکان استفاده از خدمات تأمین‌اجتماعی به عنوان بیمه شده تبعی را خواهند داشت.

شفیعی با بیان اینکه زنان خانه‌دار امکان استفاده از همه خدمات سازمان تأمین ‌اجتماعی بجزء بیمه بیکاری و غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری را دارند، گفت: در صورت قطع بیمه‌پردازی در قالب بیمه زنان خانه‌دار، سوابق بیمه‌ای نزد سازمان تأمین‌اجتماعی باقی می‌ماند و در زمان رسیدن به شرایط بازنشستگی مورد استفاده خواهد بود. همچنین در صورت اشتغال زنان خانه‌دار و استفاده از پوشش بیمه اجباری تأمین‌اجتماعی، سوابق بیمه زنان خانه‌دار به سوابق بیمه اجباری اضافه می‌شود.

شرط سنی برای بیمه‌پردازی زنان خانه‌دار

زنان خانه‌دار با داشتن ۳۰ سال سابقه بیمه‌پردازی و ۴۵ سال سن و یا ۲۰ سال سابقه بیمه‌پردازی و ۵۵ سال سن به شرایط بازنشستگی می‌رسند

سرپرست معاونت تعهدات بیمه‌ای اداره‌کل تأمین‌اجتماعی غرب تهران افزود: زنان خانه‌دار با داشتن ۳۰ سال سابقه بیمه‌پردازی و ۴۵ سال سن و یا ۲۰ سال سابقه بیمه‌پردازی و ۵۵ سال سن به شرایط بازنشستگی می‌رسند.

وی اظهار داشت: انعقاد قرارداد بیمه زنان خانه‌دار به صورت کاملاً غیرحضوری و بدون نیاز به مراجعه حضوری به شعب امکان‌پذیر است و بانوان می‌توانند از طریق سامانه خدمات الکترونیکی سازمان تأمین‌اجتماعی به نشانی es.tamin.ir از منوی بیمه شدگان – بیمه شدگان خاص – بیمه فراگیر خانواده ایرانی – انعقاد قرارداد بیمه زنان خانه‌دار و دختران؛ نسبت به انعقاد قرارداد و پرداخت حق‌بیمه اقدام کنند.

تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمه‌ای به دنبال جذب افرارد بدون بیمه در جامعه قدم برمی‌دارد و در سال‌های اخیر با اجرای طرح بیمه فراگیر خانواده ایرانی جذب دانشجویان و زنان خانه‌دار را در دستور کار قرار داده تا از این طریق زمینه بهره‌مندی این گروه‌ها از خدمات بیمه‌ای، درمانی و بازنشستگی فراهم شود.

منبع ایرنا