فرا رسیدن نوروز باستانی، یادآور شکوه ایران، بر همه مردم پاک پندار و نیک کردار خجسته باد

فرا رسیدن نوروز باستانی، یادآور شکوه ایران، بر همه مردم پاک پندار و نیک کردار خجسته باد

جستجو
بیش از ۱۶۰ هزار درخواست مهریه ثبت شد

این مطلب تهیه و تنظیم شده توسط روابط عمومی بنیاد پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی می‌باشد.

بیش از ۱۶۰ هزار درخواست مهریه ثبت شد

به گزارش روابط عمومی بنیاد به نقل از ایرنا، معاون امور اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۱۶۰ هزار و ۲۱۵ فقره پرونده مهریه در حوزه اجراییه شعب سراسر کشور ثبت شده و از این تعداد، ۱۴۰ هزار و ۳۰۲ فقره پرونده رسیدگی و مختومه شده است.

بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه، مراجعه ابتدایی برای دادخواست مهریه به دادگاه‌ها را ممنوع اعلام کرده و متقاضیان ابتدا باید برای مطالبه و اجرای مهریه به ادارات ثبت اسناد مراجعه کنند. در این ماده قانونی آمده است: «مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجرا می‌شوند. ادارات مذکور مکلفند بلافاصله پس از تقاضای اجرائیه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند. چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجراء، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید، متعهدٌله سند می‌تواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع نماید.»

سید صادق سعادتیان در گفت و گو با خبرنگار حقوقی و قضایی ایرنا درباره وصول مطالبات مهریه توسط زوجه اظهار داشت: آمار پرونده‌های اجراییه مهریه از نظر پرونده‌های تشکیل شده یک درصد کاهش و از نظر پرونده‌های مختومه سه درصد افزایش نسبت به سال قبل شاهد هستیم.

وی تصریح کرد: مهریه حق است و هر زمان که زوجه بخواهد می‌تواند برای مطالبه آن درخواست بدهد و اکنون زوجه برای درخواست مهریه باید در هر دفتر اسناد رسمی ازدواج که واقعه عقد ازدواج در آنجا ثبت شده باشد مراجعه کند و در واقع، نیازی به مراجعه به دوایر اجرای ثبت یا مراجع قضایی در وهله نخست وجود ندارد بلکه پس از صدور اجراییه باید به دوایر اجراییه همان شهرستان مراجعه شود.

سعاتیان ادامه داد: پس از ثبت درخواست صدور اجراییه از طریق دفتر اسناد رسمی ازدواج، این درخواست به صورت الکترونیک در کارتابل اجرای اسناد رسمی قرار می‌گیرد و از تاریخ صدور اجراییه، مدیون (زوج) ۲۰ روز مهلت دارد تا نسبت به پرداخت دِین خود اقدام کند در غیر اینصورت با درخواست بستانکار (زوجه)، اموال مدیون اعم از منقول، غیرمنقول و حساب‌های بانکی و سهام و اوراق بهادار مدیون در بورس و هر آنچه از اموال وی که ارزش ریالی داشته باشد، شناسایی می‌شود.

معاون امور اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: در فرایند شناسایی اموال ممکن است خود زوجه به شناسایی اموال زوج کمک کند که در نهایت اموال مرد توقیف و مهریه وصول می‌شود.

وی اضافه کرد: چنانچه با صدور اجراییه بتوانیم مطالبات را وصول کنیم همه این فرایند بدون رجوع به مراجع قضایی و تنها در اجرای اسناد رسمی صورت می‌گیرد ولی اگر مالی شناسایی نشود و پرونده به اجرا نرسد، زوجه اختیار دارد پرونده را مختومه و از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی موضوع را در مراجع قضایی پیگیری کند.

سعادتیان گفت: در بازطراحی سامانه صدور اجراییه، نگاه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این است که مراجعه اولیه زوجه به دفتر اسناد رسمی ازدواج نیز حذف و همه فرایند درخواست اجراییه مهریه به صورت خودکاربری و غیرحضوری انجام شود.