pishgiri

بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی

pishgiri

از سوی نماینده بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی در استان چهارمحال و بختیاری مطرح شد

این مطلب تهیه و تنظیم شده توسط روابط عمومی بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی میباشد

اهداف و برنامه های اجرایی بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی در نمایندگی استان

شهابی محمدآبادی نماینده بنیاد پیشگیری در استان چهارمحال و بختیاری در گفتگو با گروه خبر پایگاه اطلاع رسانی بنیاد از آماده سازي طرح پایگاه اطلاعات نخبگان و فرهیختگان استان به منظور ایجاد ارتباط مستمر با نخبگان استان از ناحیه دفتر بنیاد خبر داد ایشان از آماده سازي طرح آموزشكده مجازي بنیاد به منظور ارایه منابع و آموزش در دنیاي مجازي با ارایه موضوعات متنوع ، مصاحبه با فعالان و روشنفكران ، دستورالعمل های خود آموزي ، حمایت مداوم و ارایه مشاوره آموزشي براي عموم افراد و نیز افراد در معرض آسیب های اجتماعي ، شناسایي و پیگیري جهت رفع موانع و عوامل بازدارنده اجتماعي ، فرهنگی و عرفي مربوط به حقوق آسیب دیدگان اجتماعي ، ایجاد شرایط پیگیري و مشاوره و آموزش جهت آسیب دیدگان اجتماعي صورت پذیرد.

همچنین ایجاد شرایط همفکری و گفتگوي همدلانه با آسیب دیدگان اجتماعی ، پیگیري جهت گسترش برنامه های اشتغال زایي و خوداشتغالي براي جامعه آسیب دیده با همکاری دستگاه های ذیربط بعنوان اهداف و راهکارهای اساسی بنیاد در استان نام برد و ابراز امیدواری کرد با همکاری و تعامل با دستگاه های ذیربط اقدامات ‌مناسبی در راستای کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه هدف صورت پذیرد.

مطالب مرتبط

Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *