pishgiri

بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی

pishgiri

باید خود هجمه ای ایجاد کنیم تا بتوانیم با آسیب ها مقابله کنیم

این مطلب تهیه و تنظیم شده توسط روابط عمومی بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی میباشد

دکتر امینی: نماینده سیاست گذاری و راهبری مقابله با تهدیدات نرم ستاد کل نیروهای مسلح:

تهران – خبرنگار آسیب نیوز : ما در کشور ظرفیتهای عظیمی داریم که اگر این ظرفیت ها در یک جا هم افزا و هماهنگ شود، می توان خیلی راحت با آسیب ها مقابله کرد. مجموع آسیب هایی که وجود دارد را باید شناسایی کنیم و بر اساس اولویت ها وارد شویم. برای هرکدام از آسیب ها میتوانیم کارگروهی تشکیل دهیم که دستگاه های مرتبط بتوانند هماهنگ شوند و به صورت فردی کار نکنند.

در این مدت ما قرارگاهی داشتیم به نام قرارگاه اجتماعی که در آن 20 دستگاه عضویت داشتند و بیشترین مسائلی که در آن مطرح بود ، بحث تهدیدات خارجی بود بخصوص  آن هایی که بیشتر منشا خارجی داشته و از بیرون سازماندهی میشوند.

ما در ستاد کل در کنار بنیاد پیشگیری می ایستیم تا خود هجمه ای ایجاد کنیم برای مقابله با آسیب های اجتماعی.

مقابله با آسیب های اجتماعی

 

مطالب مرتبط

Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *