ماه: دی 1392

دومین جلسه شورای راهبردی بنیاد

دومین جلسه شورای راهبردی بنیاد

در این جلسه پیرامون برگزاری کلاس های سبک زندگی، آموزش های پیش از ازدواج، استانداردسازی و اولین دوره مربیگری بحث و تبادل نظر گردید. در انتها اعضای شورای راهبردی ضمن…
فهرست