ماه: تیر 1397

خانواده

از خود و خانواده‌مان شروع کنیم .

در همایش پیشگیری از اعتیاد در دربندسر تهران – خبرنگار آسیب نیوز : راستینه رئیس بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی در همایش پیشگیری از اعتیاد دربندسر که به همت…
ستاد بحران

جلسه ستاد بحران بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی

فعالیت های پایگاه سلامت اجتماعی تهران – خبرنگار آسیب نیوز : در این جلسه راستینه رئیس بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی ضمن تشکر و قدردانی از زحمات مسئولین پیگیر…
فهرست