ماه: اسفند 1397

دوره تربیت مدرس ارتش ج.ا.ا

رئیس بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی در دوره تربیت مدرس ارتش ج.ا.ا

تعلیم و تربیت مدرسین در حوزه های اعتیاد رئیس بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی در دوره تربیت مدرس ارتش ج.ا.ا به میزبانی استان اصفهان گفت:ارتش به راستی و به…
جلسه ی ستاد بحران بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی

چهارمین جلسه ستادبحران بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی در لواسانات برگزار شد .

چهارمین جلسه ی ستاد بحران بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی به نقل از روابط عمومی بنیاد : در چهارمین جلسه ی ستاد بحران بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی…
فهرست